نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت اول ( نمونه اول )

درمورد نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال زبان انگلیسی  یازدهم انسانی  نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت اول  آماده شده است که می توانید دانلود کنید.

تعدادی از سوالات نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت اول

 .

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
نمونه ,انسانی ,انگلیسی ,سوال ,زبان ,نوبت ,نمونه سوال ,زبان انگلیسی ,سوال زبان ,انسانی نوبت ,انگلیسی یازدهم ,انگلیسی یازدهم انسانی ,زبان انگلیسی

نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

درباره نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان دی ماه به شرح زیر می باشد:

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
نمونه ,نوبت ,ریاضی ,فیزیک ,امتحانی ,یازدهم ,ریاضی نوبت ,یازدهم ریاضی ,فیزیک یازدهم ,امتحانی فیزیک ,پاسخ تشریحی ,فیزیک یازدهم ریاضی ,امتحانی فیز

نمونه سوال امتحان اقتصاد دهم انسانی نوبت اول ( دی 95 )

پست نمونه سوال امتحان اقتصاد دهم انسانی نوبت اول

این پست اختصاص پیدا می کند به نمونه سوال امتحانی اقتصاد دهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی که آماده دانلود می باشد . بر طبق بودجه بندی و بارم بندی درس اقتصاد در نوبت اول بخش های اول و دوم مورد سوال واقع می گردد که باید دانش اموزان دهم انسانی این دو بخش اعلام شده را به طور کامل مطالعه کنند . 

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
نوبت ,انسانی ,اقتصاد ,سوال ,نمونه ,نمونه سوال ,انسانی نوبت ,سوال امتحان ,امتحان اقتصاد ,سوال امتحان اقتصاد

نمونه سوالات امتحانی منطق دهم انسانی نوبت اول ( دی 95 )

درباره نمونه سوالات امتحانی منطق دهم انسانی نوبت اول

نمونه سوالات امتحانی منطق دهم انسانی نوبت اول شامل سوالات بخش به بخش مربوط به کتاب منطق دهم انسانی می باشد که در نوبت اول می باشد و شامل شش درس اول منطق دهم می باشد . 

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
منطق ,نوبت ,سوالات ,انسانی ,امتحانی ,نمونه ,انسانی نوبت ,امتحانی منطق ,سوالات امتحانی ,نمونه سوالات ,نمونه سوالات امتحانی

نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول )

راجع نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که می توانید نمونه سوالات امتحانی درس عربی پایه یازدهم تجربی در نوبت دی به همراه جواب را انتهای بخش دانلود نمایید .

بعضی از سوالات طرح شده در امتحان نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول به شرح زیر می باشد:

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
نمونه ,نوبت ,تجربی ,عربی ,یازدهم ,سوال ,یازدهم تجربی ,تجربی نوبت ,عربی یازدهم ,نمونه سوال ,سوال عربی ,عربی یازدهم تجربی

نمونه سوال دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول )

توضیح نمونه سوال دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول

این پست شامل نمونه سوال دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول در سال نیمسال دی ماه می باشد و شامل چند نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول می باشد 

در این بخش تعدادی از نمونه سوال دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول به عنوان نمونه مطرح شده است .

سوال 1- با توجه به آیه شریفه «انا هدینا السبیل اما کفورا»چه کسی «ناسپاس» نامیده می شود؟

سوال 2- به سوال زیر پاسخ کوتاه دهید.

چه موقع انسان خودرا با نیازهای برتر (اساسی ) روبرو می بیند؟

سوال 3- به سوال زیرپاسخ کامل دهید.

چرا پاسخ به نیازهای برتربایدکاملا درست وقابل اعتماد باشد؟

سوال 4- براساس آیه «ومن یبتغ غیرالاسلام دینا فلن منه وهوفی الاخره من الخاسرین» چه کسی درآخرت اززیان کاران خواهد بود؟

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
سوال ,نمونه ,نوبت ,تجربی ,زندگی ,یازدهم ,تجربی نوبت ,یازدهم تجربی ,زندگی یازدهم ,نمونه سوال ,زندگی یازدهم تجربی

نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول ( نمونه اول )

توضیح نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول

در این پست امروز که برای شما دانش آموزان عزیز آماده گردیده است نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه جواب تشریحی  آماده شده است  . برخی از سوالات مطرح شده در نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول را در این بخش میتوانید مطالعه کنید و فایل اصلی نمونه سوال زمین شناسی یازدهم ریاضی نوبت اول از بخش انتهایی دانلود نمایید .

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
نمونه ,ریاضی ,نوبت ,یازدهم ,شناسی ,سوال ,یازدهم ریاضی ,ریاضی نوبت ,شناسی یازدهم ,زمین شناسی ,سوال زمین ,شناسی یازدهم ریاضی ,زمین شناسی یازدهم

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول )

درباره نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول

در این مطلب برای دانش آموزان پایه یازدهم تجربی نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید این نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت دی را دانلود کنید.

تعدادی از نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:

سوال 1- معادله خط گذرنده ازنقطه (2,5) وعمود به معادله X( فرمول موجوددربرگه)  را بنویسید.

سوال 2- مثلث ABC با راس های   مفروض است.

آ)طول میانه AM را بدست آورید

ب) فاصله راس A تاضلع BC را به دست آورید.

سوال 3 – معادله X (فرمول موجوددربرگه) را حل کنید.

سوال 4- معادله X (فرمول موجوددربرگه )راحل کنید.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
سوال ,نمونه ,یازدهم ,تجربی ,نوبت ,ریاضی ,یازدهم تجربی ,تجربی نوبت ,ریاضی یازدهم ,نمونه سوال ,سوال ریاضی ,ریاضی یازدهم تجربی ,سوال ریاضی یازدهم

نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول )

درباره نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان یازدهم تهیه شده است  نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که میتوانید ان را دانلود کنید .

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
یازدهم ,تجربی ,نوبت ,زیست ,محیط ,سوال ,یازدهم تجربی ,تجربی نوبت ,زیست یازدهم ,محیط زیست ,سوال امتحانی ,زیست یازدهم تجربی ,سوال امتحانی انسان

نمونه سوالات جامعه شناسی دهم انسانی نوبت اول ( دی 95 )

نمونه سوالات جامعه شناسی دهم انسانی نوبت اول

نمونه سوالات امتحانی درس جامعه شناسی دهم رشته ی انسانی نوبت دی ، نوبت اول  و پاسخ تشریحی تمام سوالات مطرح شده است و آزمون هایی استاندارد برای محک خود می باشد . نمونه سوال امتحانی در درس جامعه شناسی دهم انسانی ویژه امتحانات نوبت اول می باشد .

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
نوبت ,انسانی ,شناسی ,جامعه ,سوالات ,نمونه ,جامعه شناسی ,نمونه سوالات ,انسانی نوبت ,سوالات جامعه ,سوالات جامعه شناسی ,نمونه سوالات جامعه